13 Followers
26 Following
bookfever

Bookfever

De Cocon

De Cocon - Guy Didelez I hou van dit boek! Het is een tijd geleden dat ik een boek las van een schrijver van mijn land maar ik moet het overduidelijk meer doen! Of misschien is het gewoon deze Vlaamse autheur dat is geweldig. Ik heb meet boeken van hem gelezen, maar da's al weer jaren geleden. Mijn favoriet boek van Guy Didelez is Raspoetin. De Cocon was niet zo goed als dat maar toch een 5 sterren review!

De Cocon was een lief maar een beetje dramatisch liefdesverhaal that altijd bij mij zal blijven. Ik hield van the personages. Ik voelde echt mee met Sarah and hoe ze gewoon vrij wou zijn van haar beheersende moeder. Ik hield ook echt van Mattheu, die duidelijk een slechte jeugd heeft gehad en is aan het proberen zijn leven te laten werken. Wanneer ze elkaar ontmoeten is het alsof een vonk overgaat en ze kunnen niet stoppen met aan elkaar te denken. Het is "insta-love" maar ik vind dat het zeker wel past in dit boek.
Sarah's moeder was heel beheersend omdat de enige keer dat ze Sarah liet gaan, Sarah een ongeluk had waar ze de meeste van haar vingers bij verloor. Ik begrijp dat ze daarom zo beheersend is en al maar ik kon haar echt niet uitstaan omdat ze Sarah haar eigen ding niet liet doen. Sarah's vader heeft zich altijd schuldig gevoeld door het ongeluk van zijn kleine meid jaren geleden en daardoor is zijn huwelijk met Sarah's moeder still gevallen. Hij liet zijn vrouw over hem lopen meestal but ik vind het geweldig dat door sommige feiten in dit boek hij zijn vonk terug kreeg en hij helpt Sarah zelfs om Matthieu te zien. Voor een moment ik dacht dat er iets slechts met hem zou gebeuren maar gelukkige was het niet zo.
Dit boek was heel rauw and het toonde hoe de wereld iets kan zien als perfect maar meestal is het niet zo. Ik hield ervan. Ik moet zeker meer boeken lezen van deze Vlaamse auteur die in mijn gemeente is geboren! Meer van dat!


English review:

I loved this book! It's been a while I read a book from an author from my country but apparently I have to do it more often. Or many it's just this Flemish author that's so amazing. I've read books from him before, but it's been years. My favorite from Guy Didelez is Raspoetin. De Cocon wasn't AS good but still a 5 star review for it.

De Cocon was a sweet but slightly dramatic love story that'll be with be always. I loved the main characters. I felt for Sarah and how she just wanted to be free from her controlling mother. I also really liked Matthieu who's apparently had a crappy childhood and is trying to make his life work. When they meet it's like a spark goes off and they can't stop thinking about each other. It's kinda of like uber insta-love but it fits in this book.
Sarah's mother was very controlling because the one time she let Sarah go, Sarah had an accident where she lost some of her fingers. I understand why she wants to protect Sarah but I through this book I kind of disliked her for not letting Sarah do her own thing. Sarah's father has been feeling guiltry ever since his little girl's accident all those years ago and his marriage with Sarah's mother has been going downhill from there on. He kind of let his wife walk all over him but I love that during the events in this book he slowly gets his spark back and even helps his daughter to go see Matthieu. For a moment at the end I thought something bad was going to happen to him, but thank god it didn't.
This book was very raw and it shows how the world may see something as perfect but mostly it isn't. I loved it. I need to read more books from this flemish author, who was actually born in my city! More please!